Archive for sierpień, 2019

Gdy świat biznesu, nauki i rząd współdziałają ze sobą, przygotowując zalecenia dietetyczne dla społeczeństwa, fakty szybko mogą zostać przysłonięte przez zręczną reklamę i starania korporacyjnych lobby­stów. Dobrym przykładem są wzloty i upadki przemysłu nabiałowego. Kiedyś rząd wprowadził, nieaktualne już dziś, dopłaty do przemysłu nabiałowego, żeby wspierać produkcję mleka. Gdy je wprowadzono, kładziono wielki nacisk, by podkreślać korzyści zdrowotne mleka, szczególnie w odniesieniu do jego głównej roli w dostarczaniu wapnia, który jest budulcem dla zdrowych kości. Rząd wspomagał przemysł nabiałowy w tych promocjach, doradzając Amerykanom jedzenie pro­duktów nabiałowych dla zawartego w nich wapnia. Przemysł nabia­łowy wkrótce zrozumiał, że komunikaty o zdrowiu  [ Read More ]

Categories: Zdrowie i Medycyna

Znaczna liczba badań wykazała związki pomiędzy całkowitym spo­życiem tłuszczów a nowotworami. Doktor Homer Black z Baylor Col­lege of Medicine wraz z kolegami przeprowadził badanie pacjentów z nowotworem skóry: połowa z nich stosowała dietę wysokotłuszczową, a połowa przestawiła się na dietę niskbtłuszczową. Doktor Black i jego współpracownicy odkryli, że liczba nowych nowotworów skóry w grupie stosującej dietę niskotłuszczową stanowiła ułamkową część liczby nowotworów rozwijających się w grupie stosującej dietę wysoko­tłuszczową. Tłuszcze mogą pobudzać tworzenie i rozprzestrzenianie się nowotworów na wiele sposobów: tłuszcze nienasycone z warzyw i oleje z nasion mogą się utlenić, wprowadzając do organizmu zbyt dużo wolnych rodników. Stosowanie diety  [ Read More ]

Categories: Zdrowie i Medycyna

Bardziej bezpośredni efekt profilaktyki nowotworowej probiotyków to ich zdolność do zapobiegania tworzeniu się kancerogenów w okrężnicy. Gdy kwasy żółciowe, które odgrywają pewną rolę przy trawie­niu, przechodzą do okrężnicy, niezdrowe bakterie okrężnicy mogą zmienić je w rakotwórcze wtórne kwasy żółciowe. Probiotyki w na­turalny sposób przeciwdziałają temu procesowi. Produkują one także krótko łańcuchowe kwasy tłuszczowe, takie jak kwas masłowy, który re­guluje rozwój i śmierć normalnych komórek okrężnicy oraz pochłania i metabolizuje potencjalnie kancerogenne związki chemiczne. Kancerogeny utworzone w okrężnicy mogą bezpośrednio uszkadzać DNA komórek okrężnicy, zatem przyczyniać się do nowotworu okrężnicy. Fermentacja mleka powoduje też wstępne trawienie zawartego w mle­ku cukru (laktozy).  [ Read More ]

Categories: Zdrowie i Medycyna

Bakterie przewyższają liczebnością jakiekolwiek inne organizmy na powierzchni ziemi. Każdy człowiek jest nosicielem około 100 miliar­dów bakterii. Te dobrze przystosowujące się mikroskopijne organizmy żyją w idealnej harmonii z nami i innymi zwierzętami wokół nas. Większość jest łagodna, a niektóre są w rzeczywistości naturalnym i pożytecznym elementem ludzkiej fizjologii. Bakterie działają na nas na dwa sposoby: pewne szczepy stymulują układ odpornościowy ro­snących dzieci do rozwijania silnych mechanizmów obronnych, inne szczepy zaś umiejscawiają się w przewodzie pokarmowym, tworząc symbiotyczny układ ze swym ludzkim gospodarzem. Pomagają one w trawieniu pewnych rodzajów błonnika i innych produktów, których sami nie trawimy, a związki chemiczne produkowane  [ Read More ]

Categories: Zdrowie i Medycyna

Znaczenie wczesnego wykrywania Nowoczesna technologia medyczna pozwala na szybsze rozpozna­wanie i leczenie nowotworów niż kiedykolwiek wcześniej. Mamy mammografię do wykrywania nowotworów piersi, stężenie PSA do wykrywania nowotworów prostaty, rozmazy Pap do wykrywania nowotworów szyjki macicy, kolonoskopię do wykrywania nowotwo­rów okrężnicy oraz biopsję endometrium do wykrywania nowo­tworów macicy. Przy użyciu tych testów guzy można wykrywać na wczesnym etapie rozwoju. W połączeniu ze środkami zaradczymi – dietą zgodną z genami – wczesne wykrycie i terapia mogą oznaczać całkowite wyleczenie.

Categories: Zdrowie i Medycyna

Żyjemy dłużej niż kiedykolwiek Mimo naszej ignorancji na temat przyczyn i skutków procesu starzenia ludzie cieszą się znacznym wydłużeniem okresu życia od czasu na­szych początków na ziemi. Pod koniec XIX wieku średnia długość ży­cia wynosiła około 40 lat. Na początku XX wieku średnia długość życia wydłużyła się do około 60 lat, a dzieci urodzone dzisiaj mogą szczęśliwie dożyć ponad setki. Wydłużanie się życia człowieka do XX wieku wynikało głównie z poprawy profilaktyki i leczenia chorób zakaźnych oraz przedwczesnych chorób serca. Najdłuższy odnotowany okres życia człowieka wynosi 122 lata i 6 miesięcy. Istnieją wzmianki o ludziach żyjących blisko 130 lat, nie  [ Read More ]

Categories: Zdrowie i Medycyna

Dlaczego się starzejemy? Dlaczego się starzejemy? To pytanie intryguje ludzkość od początku jej dziejów. Dlaczego natura nie pozwoliła nam przeżywać całego życia w dobrym zdrowiu, z jędrną skórą, dobrym wzrokiem, elastycznymi stawami, bystrym umysłem, włosami zachowującymi pierwotny ko­lor, silnymi mięśniami i dużą dawką energii? Co dokładnie zachodzi w starzejącym się organizmie na poziomie komórkowym i czy jest jakiś sposób, by spowolnić lub zatrzymać te procesy? Jesteśmy daleko od jakichkolwiek ostatecznych odpowiedzi, ale w laboratoriach na całym świecie eksperymenty na robakach, muszkach owocówkach i myszach pomagają nam zrozumieć niektóre podstawowe procesy przyczyniające się do starzenia. Każdy powyżej czterdziestki może poświadczyć, że  [ Read More ]

Categories: Zdrowie i Medycyna

Palenie zwiększa produkcję rodników tlenowych Palacze każdego dnia przeprowadzają eksperymenty na swych płucach, pozbawiając się substancji ochronnych z okolic komórek płuc. Paląc, dezaktywują ochronne przeciwutleniacze z płynu, omywającego ko­mórki ich płuc. Każdego dnia, gdy palą, to tak, jakby grali w ruletkę, ryzykując, że pojawi się wystarczająca liczba uszkodzeń, by wywołać raka płuc. W praktyce 85 procent wszystkich nowotworów płuc występuje u palaczy. Palenie również przyczynia się do rozwoju za­bójcy numer jeden wśród wszystkich chorób – choroby serca. Praw­dopodobnie tyle słyszysz o cholesterolu, że możesz nie zdawać sobie sprawy, że palenie przyspiesza choroby serca, używając tego samego rodzaju sygnałów między komórkami,  [ Read More ]

Categories: Zdrowie i Medycyna

Problem z RDA Problem z systemem jest taki, że rząd w swych zaleceniach dotyczących odżywiania ma skłonności do wyjątkowego konserwatyzmu i ociąga się z uznaniem wartości zwiększonego spożycia witamin i minerałów. Wytyczne rządu dla dziennego spożycia witamin i minerałów, czyli za­lecana dzienna dawka, tzw. RDA funkcjonuje już od kilkudziesięciu lat. Jej celem nigdy nie było sugerowanie optymalnego spożycia, po prostu została ustalona powyżej minimalnych potrzeb odżywczych, koniecznych, by zapobiec chorobom wynikającym z niedoborów. Ba­dania nad stosowaniem witamin i minerałów w profilaktyce chorób przewlekłych stale wykazywały, że wymagane jest stosowanie dawek znacznie większych niż RDA. Debata dotycząca RDA dla witaminy C,  [ Read More ]

Categories: Zdrowie i Medycyna

Środowisko akademickie i przemysł żywieniowy a rząd Od czasu ogłoszenia przez rząd w 1915 roku pierwszych zaleceń die­tetycznych dla Amerykanów, środowisko akademickie, przemysł ży­wieniowy i rząd pracują razem, by zapewnić nam optymalną dietę. Przyglądając się kolorowym pudełkom, puszkom i butelkom stojącym na sklepowych półkach, widzimy rezultaty dynamicznego współdziałania środowiska akademickiego, rządu i producentów żywności. Jednak jak zawsze w przypadku prób współpracy, każdy w tej grupie ma swój własny program. Środowisko akademickie chciałoby zoptymalizować wartość zdro­wotną diety poprzez postęp naukowy w naszym zrozumieniu biologii człowieka. Przemysł żywieniowy zwykle działa, mając dobre intencje w tej kwestii, pod warunkiem że prowadzone przedsięwzięcia będą  [ Read More ]

Categories: Zdrowie i Medycyna

Rozwój suplementów witaminowych i przemysłu odchudzania Suplementy odżywcze przez lata stawały się coraz bardziej popularne. Dawniej witaminy stosowały tylko pojedyncze osoby, a dziś różne su­plementy witamin stosuje więcej Amerykanów niż kiedykolwiek przed­tem. Suplementy witamin i minerałów przyjmuje dziś 50% Ameryka­nów, ale tylko 35% pamięta, by stosować je regularnie. Odchudzanie z czasem staje się obsesją, prowadzącą do ciągłego czytania książek o dietach, które próbują wyjaśniać pewne sekrety dotyczące węglowodanów i białka, jako jedynego klucza do utraty masy ciała. Plany żywienia, takie jak dieta Atkinsa, mówią ludziom to, co oni chcą usłyszeć. Mogą jeść produkty, które lubią, a mimo to chudnąć. To  [ Read More ]

Categories: Zdrowie i Medycyna

Przywrócenie różnorodności naszej diecie Z pewnością żywność przetworzona jest łatwo dostępna i wspania­le smakuje i nic nie przebije takiej wygody. W restauracji typu fast food za mniej niż pięć dolarów możesz kupić dzienne zapotrzebowa­nie kaloryczne i zjeść posiłek w samochodzie. Sprzątnięcie bałaganu po posiłku to po prostu poskładanie opakowań i wyrzucenie ich do śmieci. Całkiem łatwo zdobywamy codzienne pokarmy w porównaniu z naszymi przodkami, którzy musieli pracować przy żniwach, a proces przygotowania żywności był bardzo czasochłonny. 30 lat temu, gdy studiowałem medycynę, uczono mnie, że wszyst­ko, czego potrzebujesz, otrzymasz z czterech podstawowych grup żywności. Uczono mnie także, że nabiał stanowi  [ Read More ]

Categories: Zdrowie i Medycyna

Jedzenie to przyjemność, a my za własne pieniądze fundujemy so­bie beżową dietę złożoną z frytek, burgerów i sera. Jedyny problem z naszą ukochaną dietą to ten, że nie odpowiada naszym genom, które ewoluowały przez wieki przy diecie roślinnej myśliwych-zbieraczy, która miała o połowę mniej tłuszczu niż dzisiejsza, nie zawierała pro­duktów nabiałowych, żywności przetworzonej, cukrów rafinowanych, alkoholu i tytoniu. Nasi najbliżsi krewniacy wśród zwierząt – goryle i szympansy – wybierają bogato urozmaiconą żywność roślinną, kie­rując się kolorem, wielkością, fakturą i smakiem. Dziś w rejonach takich jak Nowa Gwinea nadal możemy spotkać społeczeństwa myśliwych-zbieraczy, które spożywają ponad 800 rodzajów produktów roślinnych. Amerykanie  [ Read More ]

Categories: Zdrowie i Medycyna

Jaki jest kolor twojej diety? Istnieje tradycja nadawania diecie koloru beżu. Odkryte w Krajach Żyznego Półksiężyca beżowe zboża, takie jak pszenica, zapewniały niezawodne źródło kalorii – ale nic za darmo. Starożytni Egipcja­nie stosowali beżową, opartą na zbożach dietę, ale kiedy odkopane zostały mumie egipskie, wykazywały one niezwykle dużo oznak artretyzmu, cukrzycy i nowotworów. Dawni rolnicy byli ponadto niżsi niż myśliwi-zbieracze, co wynikało z niedoborów wartości odżywczych w ich zbożowej diecie w porównaniu z różnorodnością kolorów die­ty myśliwych-zbieraczy. W czasach cesarstwa rzymskiego produkty zbożowe były eksportowane z Egiptu do Rzymu, i rozdawane jako po­żywienie niższym klasom, by powstrzymać je od zamieszek.  [ Read More ]

Categories: Zdrowie i Medycyna

Wiadomości ogólne Jakiego koloru jest twoja dieta? Jest beżowa czy biała? Większość Amerykanów zjada zdecydowanie za mało żywności, która w ogó­le ma jakiś kolor. Badania wskazują, że przeciętne całkowite spo­życie warzyw i owoców wynosi około 3 porcji na dzień, przy czym por­cja oznacza pół szklanki gotowanych lub szklankę surowych warzyw albo jeden owoc. Sprowadza się to do 2 sztuk warzyw i jednego owocu. Jeżeli na te 3 porcje składa się sałata lodowa, frytki i odrobina keczupu dla koloru, łatwo o poważne kłopoty. Trzon diety większości Amerykanów stanowią produkty zbożowe (wliczając chleb) oraz mięso. Wielki kawał steku lub kurczaka to główna  [ Read More ]

Categories: Zdrowie i Medycyna

Umawianie wizyt Teraz wizyta musi przebiegać szybko, bezboleśnie i przyjemnie. Dlatego lekarze starają się, jak mogą. Trzeba jednak przyznać , ze młode pokolenie, jest zdecydowanie bardziej świadome, niż pokolenie ich rodziców. Oni wiedzą, że dbałość o zęby w młodym wieku, wyjdzie im tylko na dobre w przyszłości Sami zgłaszają się na wizyty kontrolne, tylko po to, aby dowiedzieć się ze wszystko jest w porządku. Adresy dentystów zarówno tych dla dorosłych, jak i tych tylko dla dzieci i młodzieży znajdziemy w Internecie. Wiele gabinetów, mających swoje własne witryny, chwali wysokiej jakości sprzęt. Zamieszczają również filmy, które pokazują konkretne zabiegi stomatologiczne. Warto  [ Read More ]

Categories: Zdrowie i Medycyna

Nocne dyżury Dentysta w nocy, może oczyścić ząb, „zatruć’ go odpowiednimi środkami i umówić pacjenta na kolejna wizytę. Pamiętajmy jednak, ze tak „zatruty” ząb, to tez, tylko pomoc doraźna. Należy bezwzględnie stosować się do zaleceń lekarza. Jeśli mówi, ze za 5 dni musimy się do niego zgłosić, to choćbyśmy nie odczuwali bólu, musimy to zrobić. W przeciwnym razie, możemy narazić się, na dodatkowe problemy natury zdrowotnej. Do „zatrucia” zęba używane sa, bardzo silne środki, a ich ilość, obliczona jest na konkretną ilość dni. Nie lekceważmy zatem, zaleceń lekarzy. Nocne gabinety stomatologiczne, z reguły nie maja podpisanych umów z narodowym funduszem  [ Read More ]

Categories: Zdrowie i Medycyna

Nocna pomoc stomatologiczna Kiedy dopada nas silny ból zęba, z reguły ratujemy się środkami przeciwbólowymi. Na początku pomagają, ból szybko znika i szybko o nim zapominamy. Tak robi większość naszych pacjentów – mówią dentyści. Jednak musimy pamiętać o tym, ze tabletki przeciwbólowe, to działanie doraźne. Likwidują ból, ale nie likwidują przyczyny. Jeśli w jamie ustnej rozwija się zapalenie, tabletki zadziałają tylko na chwilę. Potem, nawet te najsilniejsze środki, nie dadzą nam ukojenia. Co zrobić, jeśli taka sytuacja, przytrafi nam się w nocy? Wtedy nie pozostaje nam nic innego, jak poszukać nocnej pomocy stomatologicznej. Dentysta od wielu lat prowadzi taka praktykę  [ Read More ]

Categories: Zdrowie i Medycyna

Coraz więcej gabinetów, decyduje się na taka inwestycję, ponieważ pacjenci, jak wiadomo nie lubią cierpieć. A dla wielu, wizyta u dentysty to właśnie cierpienie. Strach przed bólem, dostatecznie pozwala im unikać gabinetów. Taka postawa, nie prowadzi jednak do niczego dobrego. Profilaktyczne wizyty kontrolne u dentysty, pozwalają uniknąć długotrwałego leczenia w przyszłości. Próchnica, na początku rozwija się przecież powoli. Czasem, jest to jedna, ciemna plamka na zębie. Jeśli w tym momencie, zgłosimy się do dentysty, usunięcie jej zajmie mniej niż minutę. Jeśli będziemy czekać, aż z plamki zrobi się dziura, takich wizyt będziemy musieli odbyć kilka. Stracimy więcej czasu, więcej pieniędzy.  [ Read More ]

Categories: Zdrowie i Medycyna

Leczenie laserem Bardzo wielu pacjentom, dentysta, a raczej wizyta w jego gabinecie kojarzy się z bólem. To znak i dowód na to, ze już dawno nie byliśmy u stomatologa. Od wielu lat dentyści używają wysokiej jakości sprzętu i środków znieczulających do przeprowadzania nawet najprostszych zabiegów. Mimo to, wielu stomatologów używa w swoich sloganach reklamowych tekstów, które zachęcają do odwiedzenia ich gabinetów. Na przykład „ bezbolesny dentysta w” reklamuje swoje usługi zachwalając leczenie laserowe. Przy użyciu tego nowoczesnego urządzenia, borowanie jest zupełnie bezbolesne. Natomiast dentysta poleca swoje usługi z wykorzystaniem nowoczesnych urządzeń, które same aplikują środek znieczulający. Dzięki nowej technologii, zminimalizowano  [ Read More ]

Categories: Zdrowie i Medycyna

Leczenie kanałowe Problemy z uzębieniem, często sa następstwem braku właściwej higieny jamy ustnej. Niejednokrotnie można uniknąć bolesnych zabiegów dentystycznym, gdybyśmy zadbali o nasze zęby. Dlatego zawsze, jak mówi dentysta, należy obserwować wszystkie zmiany, które zachodzą w naszych zębach i z każdym, nawet najmniejszym problemem zgłaszać się do dentysty. Nie możemy dopuścić do sytuacji, że każdy nasz ząb, będzie kwalifikował się do leczenia kanałowego. To już poważne stadium choroby, gdyż całkowicie zniszczona jest miazga zębowa. Leczenie kanałowe pozwala uniknąć całkowitego usunięcia zęba. Jednak nie zawsze udaje się go uratować. Mimo to, zawsze warto podjąć ryzyko leczenia kanałowego. Może znajdziemy się w  [ Read More ]

Categories: Zdrowie i Medycyna

Koszty wizyt Warto doliczyć także koszty związane z prywatnymi wizytami, cyklicznymi kontrolami oraz regulacją aparatu. Po podliczeniu wszystkich wydatków może wyjść nam niesamowicie duża kwota pieniędzy. Jednakże jest to inwestycja na całe nasze życie. Po zdjęciu aparatu ortodontycznego już nigdy nie będziemy musieli wstydzić się swoich krzywych zębów. Ortodoncja nie jest w stanie zamienić naszych krzywych zębów w proste w kilka godzin. Ten proces najczęściej trwa latami. Jednakże efekt będzie tak oszałamiający, że naprawdę warto na niego czekać. Ortodoncja przewiduje różnego rodzaju znieczulenia, które maja na celu zmniejszenie bólu, który towarzyszy zakładaniu aparatu. Z pewnością każdy z nas zauważył, że  [ Read More ]

Categories: Zdrowie i Medycyna

Drogi aparat Z pewnością nie będziemy mieli problemów z zorganizowaniem odpowiedniej kwoty pieniędzy na zapłacenie za wizytę, aczkolwiek o wiele lepszym wyjściem byłoby przygotowanie się do tego i orientacyjne zorientowanie w kwocie, jaka może być nam potrzebna. Musimy płacić za wizytę zawsze nawet wtedy, kiedy specjalista jedynie spojrzy na nasz aparat i oceni, czy widać jakąkolwiek poprawę. Takiego typu wizyty są w stanie kosztować nas co najmniej kilkadziesiąt złotych. Na szczęście kontrole nie odbywają się co miesiąc, lecz nieco rzadziej, dzięki czemu nasz budżet aż tak na tym nie ucierpi.Z pewnością każdy z nas wie, w jakim celu są zakładane  [ Read More ]

Categories: Zdrowie i Medycyna

Za konsultację także musisz płacić Często postanawiamy zrezygnować z ciągłego umawiania się do lekarzy poprzez służbę zdrowia i zaczynamy uczęszczać do prywatnych gabinetów. Tam jesteśmy o wiele lepiej traktowani, na wizyty nie musimy czekać zbyt długi okres czasu. Jest to bez wątpienia o wiele bardziej komfortowe. Niestety jednak jak wiadomo, odwiedzanie prywatnych gabinetów lekarskich kosztuje i to nie mało. Jeżeli potrzebna nam jest konsultacja z ortodontą, to z pewnością uda nam się wybrać jednego spośród wielu ortodontów. Należy jednak być świadomym tego, ile będzie kosztowała nas jednorazowa wizyta. W jej trakcie ortodonta przyjrzy się naszym zębom i zadecyduje, czy powinniśmy  [ Read More ]

Categories: Zdrowie i Medycyna

Nie jeden lekarz Na szczęście nie musimy być zdani na łaskę jednego lekarza, bo możemy uczęszczać do takiego, jaki nam odpowiada. Ortodonci to bardzo liczna grupa lekarzy. Bez problemu możemy wybrać takiego, który będzie najlepszym specjalistą, jego praca będzie efektowna, a my będziemy zadowoleni. Niestety wielu specjalistów posiada jedynie prywatne gabinety, zatem korzystanie z ich usług równa się temu, że za każdą wizytę będziemy musieli zapłacić. Na szczęście jednak nie odbywają się one często, zatem będziemy w stanie uzbierać odpowiednią kwotę pieniędzy na ten cel. Zazwyczaj pod koniec wizyty zostajemy poinformowani, za jaki czas powinniśmy zjawić się ponownie na kontroli.  [ Read More ]

Categories: Zdrowie i Medycyna

Co prawda szkoda byłoby wydać tak dużą sumę pieniędzy na prywatne wizyty, aczkolwiek jeżeli już będziemy mieli proste zęby, to w żaden sposób się one nie zdeformują. Opłacenie prywatnego leczenia nie powtórzy się już więcej i warto zainwestować w samych siebie. Dzięki prywatnym wizytom będziemy czuli się bardziej komfortowo oraz będziemy pewniejsi co do tego, czy będziemy zadowoleni z efektu. Wizyty nie będą odbywały się co kilka dni, zatem z pewnością zdążymy wygospodarować pieniądze na opłacenie kolejnej z nich.Jednym z najważniejszych elementów leczenia jest stałe uczęszczanie na kontrole i sprawdzanie, czy stan zdrowia się nie pogorszył. Dzięki temu lekarz będzie  [ Read More ]

Categories: Zdrowie i Medycyna

Właśnie w tej grupie wiekowej najczęściej zakładane są aparaty oraz są noszone przez najkrótszy czas. Im szybciej zdecydujemy się na walkę z krzywymi zębami, tym szybciej zostanie ona zakończona. Aparat może zostać założony już wtedy, kiedy dziecku w pełni wyrosną wszystkie stałe zęby. Jeżeli zauważymy, że są one krzywe, to bez problemu możemy udać się do ortodonty. Ortodonta dla dzieci wykaże się o wiele większą cierpliwością i humorem aniżeli ten, który zazwyczaj przyjmuje osoby dorosłe. Dzięki wizycie u takiego specjalisty z pewnością nasze dziecko o wiele lepiej wszystko zniesie i nie będzie obawiało się każdej kolejnej wizyty kontrolnej. Jednakże niestety  [ Read More ]

Categories: Zdrowie i Medycyna

Namiary na lekarzy Tam znajdziemy namiary na lekarzy, miejsca, w których pracują oraz godziny przyjęć pacjentów. Często możemy zadzwonić oraz umówić się na wizytę właśnie dzięki temu, że w sieci internetowej został udostępniony numer telefonu. Prawdziwego specjalisty nie warto szukać w małych mieścinach, lecz w nieco większych miastach. To tam zazwyczaj najlepsi specjaliści posiadają swoje prywatne gabinety lekarskie. Wiele możemy także dowiedzieć się od znajomych lekarzy. Z pewnością będą oni wiedzieli, kogo nam polecić i nawet załatwią nam numer kontaktowy. Jeżeli chodzi o wizyty u ortodonty, to nie warto starać się oszczędzać. Wizyty co prawda są płatne, aczkolwiek po zdjęciu  [ Read More ]

Categories: Zdrowie i Medycyna

Koszty aparatu Niestety pracowanie nad tym, aby posiadać proste zęby jest niesamowicie czasochłonne, kosztowne, a w dodatku sprawia nam wiele bólu. Jednakże chcąc sprawić sobie proste zęby trzeba się poświęcić. Bez problemu pomoże nam w tym lekarz ortodonta. Wystarczy udać się do niego na konsultację, a w mig będzie on w stanie zadecydować o tym, czy potrzebujemy aparatu ortodontycznego oraz jakiego. Istnieje kilka rodzajów owych aparatów. Niektóre osoby posiadają jedynie takie, które zakładane są na noc. Ich używanie nie sprawia nam żadnego bólu, a koszt nie jest ogromny. Inaczej sprawa ma się w przypadku aparatów ortodontycznych zakładanych na stałe. Mimo  [ Read More ]

Categories: Zdrowie i Medycyna

Poprawa zębów image Niestety nie możemy spodziewać się cudów po kilku dniach noszenia aparatu. Początki będą z pewnością dla nas trudne. Będą bolały nas dziąsła, zęby, będziemy odczuwali dyskomfort oraz dziwne uczucie w ustach. Jednakże wszystko minie i szybko przyzwyczaimy się do tego, że na naszych zębach znajduje się aparat. Zazwyczaj aparaty ortodontyczne, które zakładane są na stałe, zdejmuje się dopiero po kilku latach. Jak zatem widać, nasza cierpliwość musi być naprawdę ogromna. Z czasem jednak nasze zęby będą wyglądały coraz lepiej i lepiej, aż w końcu będą całkowicie proste. Razem z krzywymi zębami znikną nasze kompleksy. Na naszej twarzy  [ Read More ]

Categories: Zdrowie i Medycyna
spis tresci

Anteny UMTS: Kluczow

Współczesny świat telekomunikacji jest zdominowany przez rosnący popyt na szerokopasmowy ...

Tajemnice i Ciekawos

Przejście graniczne między Gołdapem a Gusiewem to jedno z tych ...

Airmax Internet Opin

W dzisiejszym dynamicznym świecie, internet stał się nieodzownym elementem życia ...

Zestawienie Wciągaj

Opowiadania mają niezwykłą moc przenoszenia nas w inne światy, do ...

Wielofunkcyjne możl

Internet stał się integralną częścią naszego codziennego życia. Od podróży, ...