Archive for styczeń, 2023

NIEPRAWIDŁOWY SKŁAD POWIETRZA Powietrze atmosferyczne zawiera około 21% tlenu, około 79% azotu i 0,03% dwutlenku węgla. Powietrze to znajduje się pod ciśnieniem 1 atmosfery, czyli 760 mm Hg. Każdy z gazów, zawartych w powietrzu, wywiera ciśnienie proporcjonalne do swego stężenia – tlen np. 160 mm Hg, dwutlenek węgla 0,2 mm Hg. Nazywamy to ciśnieniem parcjalnym. Ciśnienie parcjalne gazów w powietrzu jest głównym czynnikiem warunkującym wymianę gazów w płucach. Zgodnie z prawem dyfuzji dochodzi w płucach do wyrównania ciśnienia parcjalnego tlenu i dwutlenku węgla między powietrzem pęcherzykowym a krwią. Zmiany składu powietrza atmosferycznego powodują zaburzenia oddychania. NIEMIAROWOŚĆ Niemiarowość (arhythmia) polega na  [ Read More ]

Categories: Zdrowie

NIEDOŻYWIENIE I NIEDOTLENIENIE Serce jest szczególnie wrażliwe na niedobór substancji odżywczych i tlenu. Niedożywienie może wywołać zwyrodnienie mięśnia sercowego. Nawet głodzenie względne, zwłaszcza hipowi- taminozy, mogą wywołać zaburzenia czynności serca. Największą rolę odgrywa hipowitaminoza Bi i C. Niedotlenienie mięśnia sercowego powoduje zaburzenia jego przemiany materii, a w następstwie zwyrodnienie. Przyczyną tego może być niedomoga wieńcowa serca, tzn. zmiany chorobowe naczyń wieńcowych lub ich stany skurczowe oraz niedotlenienie krwi, np. w następstwie niedokrwistości.   NIEDROŻNOŚĆ JELIT Przyczyną niezdrożności (ileus) może być zatkanie światła jelit kamieniami kałowymi, kłębem glist, tkankami nowotworowymi itp. Poza tym niedrożność występuje wskutek skręcenia się jelit na krezce  [ Read More ]

Categories: Medycyna

NIEDOMOGA WYDZIELNICZA TRZUSTKI   Niedomoga wydzielnicza trzustki objawia się zaburzeniami trawienia tłuszczów i białek. Około 60% tłuszczów nie ulega strawieniu. Upośledzone jest więc ich wykorzystanie w ustroju. Tłuszcze te wydzielają się z kałem, występują wówczas charakterystyczne stolce tłuszczowe (gliniaste, świecące). Wskutek upośledzonego wykorzystywania białek dochodzi do wtórnego- niedożywienia i wychudzenia. Przyczyną niewydolności wydziel- niczej trzustki są najczęściej zapalenia trzustki na tle bakteryjnym i toksycznym. Szczególne znaczenie ma przewlekłe zatrucie: alkoholem, którego zejściem jest marskość trzustki. OSTRA MARTWICA TRZUSTKI. Ostra martwica trzustki jest to wyraz samostrawienia trzustki przez jej własny sok. W warunkach fizjologicznych fermenty trzustkowe wydzielane przez pęcherzyki gruczołowe są  [ Read More ]

Categories: Lekarze

NIEDOKRWISTOŚĆ W CHOROBACH ZAKAŹNYCH   W przebiegu większości chorób zakaźnych, zwłaszcza przewlekłych, wyniszczających, jak gruźlica, gościec, przewlekłe zapalenie szpiku kostnego, dochodzi również do niedokrwistości. Przyczyną jej jest uszkodzenie szpiku kostnego toksynami drobnoustrojów oraz zaburzenia przemiany materii, powstające wskutek długotrwałej gorączki. Niedokrwistość ta przedłuża okres rekonwalescencji po wymienionych chorobach zakaźnych. NIEDOKRWISTOŚĆ HEMOLITYCZNA. Niedokrwistość hemolityczna samoistna spowodowana jest nadmiernym rozpadem (hemolizą) krwinek czerwonych wskutek konstytucjonalnej nadczynności układu siateczkowo-śródbłonko- wego. Układ ten niszczy krwinki czerwone, które poza tym mają zmniejszoną odporność osmotyczną. Wyrazem tego jest z jednej strony przerost układu siateczkowo-śródbłonkowego (powiększenie wątroby i śledziony), a z drugiej wzrost poziomu bilirubiny we krwi,  [ Read More ]

Categories: Choroby

Nerczycą (nephrosis) nazywamy zwyrodnienie nerek. Zmianom zwyrodnieniowym ulegają głównie bardzo wrażliwe nabłonki kanalików nerkowych. Przyczyną nerczycy mogą być zatrucia, zwłaszcza związkami metali ciężkich, jak: ołów, rtęć, bizmut, arsen i inne. Oprócz tego często przyczyną nerczyc są samozatrucia wytworami nieprawidłowej przemiany materii (w cukrzycy, w chorobach nowotworowych), kwasami żółciowymi (w żółtaczce), produktami rozpadu tkanek (urazy, zmiażdżenia mięśni, oparzenia). Do zwyrodnień nerek dochodzi również w przebiegu przewlekłych zakażeń, zwłaszcza w gruźlicy, kile, durzę brzusznym i zimnicy. Pod względem anatomopatologicznym wyróżniamy głównie nerczyce tłuszczowe i rzadziej spotykane amyloidowe. W nerczycach dochodzi do upośledzenia czynności zarówno kanalików, jak i kłębków nerkowych. Nerka wydziela początkowo  [ Read More ]

Categories: Zdrowie

Następstwa miażdżycy   Następstwa miażdżycy wynikają ze zwężenia światła i utraty elastyczności ścian tętnic, które stają się twardymi, sztywnymi rurkami. Przepływ krwi jest utrudniony i wymaga ze strony serca wzmożonego wysiłku. Serce, pracując nadmiernie, ulega wyrównawczemu przerostowi. Wzmożona praca serca objawia się wzrostem ciśnienia. Mimo tego ukrwienie tkanek jest upośledzone, krew płynie przerywanym strumieniem tylko w momencie skurczu serca. Niedokrwienie tkanek powoduje zaburzenia ich czynności oraz po pewnym czasie zmiany wsteczne. Wskutek niedokrwienia mózgu dochodzi początkowo do zawrotów i bólów głowy, później do przytępienia słuchu, zaników pamięci, upośledzenia inteligencji i innych objawów, związanych z zanikiem komórek nerwowych w mózgu. Miażdżyca  [ Read More ]

Categories: Porady

  Najczęstsze przykurcze   Najczęstsze przykurcze: staw ramienny – w przy wiedzeniu i rotacji wewnętrznej, staw łokciowy – w lekkim zgięciu, przedramię w nawróceniu nadgarstek w zgięciu, nadwichnięciu dłoniowym i odwiedzeniu, stawy śródręczno-paliczkowe – w przywiedzeniu (ulnaryzacji) zgięciu lub nadwyproście, w nadwichnięciu lub zwichnięciu, stawy międzypaliczkowe — w zależności od różnic napięcia mięśni krótkich i długich zginaczy i prostowników w zgięciu i nadwyproście. Do najczęstszych należy zniekształcenie typu „palca butonierkowego”, „łabędziej szyi” i „palców szpotawych” i przykurcz w zgięciu. Rzadziej stwierdza się inne mniej typowe zniekształcenia. W obrębie kończyn dolnych do typowych należy przykurcz w zgięciu, skręceniu na zewnątrz i  [ Read More ]

Categories: Medycyna

NADCIŚNIENIE WTÓRNE   Nadciśnienie wtórne, zwane również nerkowym, bladym lub złośliwym (hypeitonia renalis, alba, maligna) powstaje na tle różnych chorób, a zwłaszcza miażdżycowego stwardnienia naczyń nerkowych oraz przewlekłego zapalenia nerek. W chorobach tych dochodzi do zaniku miąższu nerkowego i do odczynowego rozrostu tkanki łącznej zrębu, czyli do marskości nerek. Światło tętnic ulega zwężeniu, co powoduje utrudnienie przepływu krwi przez nerki. Dołącza się do tego upośledzenie czynności wydziel- niczej nerek, następuje częściowe zatrzymanie wody i soli mineralnych w ustroju, co zwiększa objętość krwi krążącej. Poza tym uszkodzone nerki wytwarzają dała hipertensyjne, które wywołują skurcze spastyczne tętnic. Wszystko to przyczynia się do  [ Read More ]

Categories: Lekarze

Nadciśnienie jest wyrazem zaburzenia równowagi między pojemnością naczyń a ilością krwi. Przyczyną jest najczęściej skurcz naczyń krwionośnych lub wzrost objętości minutowej serca. Ciśnienie krwi może wzrosnąć do 180-200 i więcej mm Hg. Może ono ulec podwyższeniu w różnych stanach fizjologicznych, np. w czasie pracy czy w stanach podniecenia psychicznego. Wzrost ciśnienia występuje również jako jeden z objawów schorzeń naczyń, np. miażdżycy tętnic. Niekiedy nadciśnienie jest samodzielną jednostką chorobową. Odróżniamy zasadniczo dwie postacie nadciśnienia: nadciśnienie samoistne (pierwotne), czyli czerwone, i wtórne, czyli blade. NADCIŚNIENIE SAMOISTNE. Nadciśnienie samoistne (choroba nadciśnieniowa) nazywa się również nadciśnieniem pierwotnym, czerwonym lub dobrotliwym (hipertonía primaria, rubra, benigna).  [ Read More ]

Categories: Choroby

Występowanie. Niemal kosmopolityczna (z wyjątkiem Australii) przywra pa-sożytująca w drogach żółciowych człowieka (rzadko) oraz przeżuwaczy domowych (owca, koza, bydło) i dzikich (jeleniowate), a także innych zwierząt (Świnia, koń, zając, królik). Motyliczka występuje w południowej Polsce. Budowa i rozwój. Postać dojrzała o zmiennej długości ciała 4-15 mm i szerokości 1,5-2,5 mm, ma kształt lancetowaty i gładką powierzchnię. Dwie przyssawki (gębowa, brzuszna) są słabo rozwinięte, leżą blisko siebie w przodzie ciała. Przewód pokarmowy obejmuje mięsistą gardziel, krótki przełyk, rozwidlający się powyżej zatoki płciowej na dwa proste i ślepo zakończone pnie jelitowe, sięgające tylko do końca środkowej ‚/3 długości ciała. Tuż za przyssawką  [ Read More ]

Categories: Zdrowie

Mocznica (uiaemia) jest to samozatrucie ustroju spowodowane niewydolnością wydzielniczą nerek. Przyczyną mocznicy może być każdy przeciągający się bezmocz. Poza tym występuje ona w zapaleniu kłębków nerkowych, w marskości nerek, w utrudnieniu odpływu moczu. Przyczyną pewnej postaci niewydolności wydzielniczej nerek jest niedobór chlorku sodowego. Ponieważ azotowe produkty przemiany materii wydzielają się do światła kanalików jedynie poprzez wymianę z cząsteczkami soli kuchennej, brak tych ostatnich powoduje wybiórczą niewydolność wydzielniczą nerek. Jest to tzw. mocznica hipochloremiczna. Patogeneza mocznicy jest bardzo złożona. Mocznica nie jest w każdym razie wyrazem wyłącznie zatrucia azotowymi produktami przemiany materii. Ani mocznik, ani kwas moczowy wstrzykiwany w dużych ilościach  [ Read More ]

Categories: Porady

Mielografia   Najbardziej pomocna staje się mielografia w okresie II, kiedy przesunięte w stronę kanału rdzeniowego jądro miażdżyste przemieszcza się pod tylne więzadło podłużne i odsuwa oponę twardą. Nie należy jednak zapominać, że przemieszczone jądro jest małe i szybko ulega spłaszczeniu, dając częściej objawy spowodowane naciągnięciem korzenia niż uciskiem na oponę twardą rdzenia. Jądro miażdżyste najczęściej kieruje się do boku i nie styka z oponą twardą lub styka się z nią od strony przednio-bocznej w ten sposób, że staje się niemożliwe wykonanie odpowiedniej projekcji ukazującej mały ubytek. Dlatego uszkodzenie krążka międzykręgowego nawet w II okresie rzadko daje się wykryć badaniem  [ Read More ]

Categories: Medycyna

Miażdżyca tętnicy głównej Miażdżyca tętnicy głównej. Po stronie lewej okres wcześniejszy z guzkami miażdżycowymi. Po stronie prawej okres późniejszy z ubytkami i zwapnieniem błony wewnętrznej., częściej u mężczyzn w wieku średnim lub młodym na tle ogólnych zaburzeń przemiany materii. – 2. Postać inwolucyjna (starcza) polega na rozroście tkanki łącznej w błonie wewnętrznej tętnic małych. Tkanka ta ulega następnie zwyrodnieniu szklistemu. Zmiany te zwykle powstają na większej przestrzeni i powodują zesztywnienie tętnic, utratę ich elastyczności oraz zwężenie ich światła. Postać ta powstaje w wieku starczym i rozwija się stopniowo. Często obie postacie miażdżycy występują równocześnie u jednego osobnika, co dowodzi ich  [ Read More ]

Categories: Lekarze

Metoda proprioceptywnego nerwowo-mięśniowego ułatwiania (Kabat-Kaiser) polega na wykonywaniu wzorów ruchów z dodatkiem czynnika obrotowego. Każdy ruch zaczyna się i kończy obrotem, ćwiczenie rozpoczyna się wyjściowym rozciągnięciem mięśni – celem pobudzenia ich do skurczu. Ćwiczeniami rąk, zwłaszcza mięśni trójgłowych ramienia (prostowanie łokcia) przygotowuje się chorego do chodzenia o kulach. Przedtem jednak przeprowadza się pionizację, tj. przyzwyczajenie układu krążenia do przybrania pozycji pionowej (aby nie doszło do omdlenia), a następnie ćwiczy się utrzymanie równowagi w pozycji stojącej. Dopiero po takim przygotowaniu rozpoczyna się naukę poruszania się przy balkoniku lub między poręczami. Po opanowaniu tych sprawności przechodzi się stopniowo do ćwiczenia chodzenia o  [ Read More ]

Categories: Choroby

Metacerkarii „nerwowej” przypisuje się   Dojrzałe, zaopatrzone w sztylecik, cerkarie osiągają ok. 0,7 mm długości i wędrują do jamy płucnej ślimaka, skłębiając się po 200-300 sztuk w tzw. kule śluzowe otoczone wydzieliną gruczołów płaszczowych żywiciela. Grupa 5-15 takich kul tworzy jedną bryłkę otoczoną wspólną osłonką śluzową, która zostaje wyrzucona na zewnątrz przez pełzające ślimaki. Przyczepione do roślin kule śluzowe zjadane są Metacerkarii „nerwowej” przypisuje się wpływ na zmianę zachowania się mrówki, która wchodzi w dzień na szczyt roślin przytwierdzając się do nich kurczowo szczękami i trwając w takiej pozycji, staje się łatwym łupem roślinożernych żywicieli ostatecznych. Obserwacja bezpośrednia zarażonej mrówki  [ Read More ]

Categories: Zdrowie i Medycyna

Mechanizm powstawania żółtaczki zastoinowej jest następujący: wskutek niedrożności przewodu żółciowego żółć zalega w przewodach i gromadzi się w nich w coraz większej ilości. Rozpycha i rozciąga ona również drobne kanaliki wątrobowe, które pękają i żółć wylewa się wówczas do krwi. W następstwie tego wzrasta we krwi poziom barwnika żółciowego — bilirubiny, która następnie przenika z krwi do tkanek, zabarwiając je na żółtobrunatny kolor. Poprzez nerki bilirubina dostaje się z krwi do moczu, który przybiera zabarwienie brązowe. Wzrasta również we krwi poziom innego składnika żółci, a mianowicie kwasów żółciowych – związków bardzo toksycznych. Wywołują one uporczywy świąd skóry, niedokrwistość, zaburzenia psychiczne  [ Read More ]

Categories: Zdrowie

Leczenie objawowe bólów krzyża   „Najwyższy czas, byśmy zerwali z dowolnością leczenia bólów krzyża, ponieważ jest to parawan dla ignorantów i wytłumaczenie dla zwykłej szarlatanerii. Jeśli tak dalej pójdzie, Towarzystwo nasze stanie się przedmiotem drwin całej medycznej społeczności… 60% badań poświęconych tzw. manipulacjom wykazało, że metoda ta nie przynosi żadnego pożytku chorym. Co się tyczy zaś pozostałych 40%, w której to grupie jakoby znajdowały się wyleczenia, poprawy były krótkotrwałe i porównywalne ze stosowaniem aspiryny” – Alt Nachemson . Manipulacje kręgosłupa (rękoczyny kręgarskie). Pierwsze istotne badania kliniczne dotyczące skuteczności manipulacji przeprowadził Glover i wsp. wśród robotników przemysłowych. Stwierdził on, że jedna  [ Read More ]

Categories: Porady

Kosmopolityczna przywra   Występowanie. Kosmopolityczna przywra pasożytująca w wątrobie i drogach żółciowych człowieka, przeżuwaczy domowych (owca, koza, bydło) i dzikich (sarna, jeleń, daniel, żubr), a także innych zwierząt (Świnia, dzik, koń, osioł, zając, królik, słoń, małpa, kangur). Na świecie zarażonych jest według SOZ ok. 50 min ludzi. Zarażenia motylicą stanowią ciągle poważny problem ekonomiczny w hodowli bydła i owiec, w pewnych regionach uniemożliwiając ją. Budowa i rozwój. Postać dojrzała o długości 18-51 mm i szerokości 4-13 mm ma listkowaty kształt ciała z wyodrębnioną częścią przednią przypominającą stożek. Przy wydatnym spłaszczeniu całego ciała najgrubsza jest część przednio-środkowa. Żywa przywra ma zabarwienie  [ Read More ]

Categories: Medycyna

Kamica nerkowa   Kamica nerkowa polega na odkładaniu się w drogach moczowych, głównie w kielichach i miedniczkach nerkowych, rzadziej w moczowodach i pęcherzu moczowym, złogów ze składników moczu w postaci piasku lub kamieni (ryc. 92). Najczęstszymi rodzajami kamieni są kamienie moczanowe, szczawianowe, fosforanowe i wapniowe. Kamica występuje głównie u mężczyzn, zwłaszcza o artretycz- nej konstytucji. Dużą rolę odgrywa rodzaj i ilość spożywanych pokarmów. Duże spożycie mięsa sprzyja powstawaniu kamieni moczanowych, zaś rabarbaru i szczawiu – kamieni szczawianowych. Kamienie wapniowe tworzą się często w nadczynnościach przy tar czy czek w związku ze wzrostem poziomu wapnia we krwi i nadmiernym jego wydalaniem  [ Read More ]

Categories: Lekarze

Jayson Jayson poddał badaniom grupę pacjentów leczonych (ambulatoryjnie oraz szpitalnie) sposobem manipulacji oraz placebo (grupa kontrolna). W pierwszej grupie stwierdzono, że chorzy leczeni jednym i drugim sposobem szybko zdrowieli. Początkowo chorzy poddani manipulacjom szybciej wykazywali polepszenie, ale po upływie trzech miesięcy różnica prawie się zatarła, a po roku nie było żadnej. W grupie hospitalizowanej (przypadki trudniejsze) chorzy poddani manipulacjom oraz otrzymujący placebo zdrowieli podobnie i nigdy (badania kontrolne) nie stwierdzono u nich lepszych efektów manipulacji. Przykładem tego jest praca Gibsona, Grahama, Harkuessa, Woo, Blagrave i Hillsa wykonana w 1985 roku, której celem było porównanie skuteczności stosowania diatermii krótkofalowej i leczenia  [ Read More ]

Categories: Choroby
spis tresci

Anteny UMTS: Kluczow

Współczesny świat telekomunikacji jest zdominowany przez rosnący popyt na szerokopasmowy ...

Tajemnice i Ciekawos

Przejście graniczne między Gołdapem a Gusiewem to jedno z tych ...

Airmax Internet Opin

W dzisiejszym dynamicznym świecie, internet stał się nieodzownym elementem życia ...

Zestawienie Wciągaj

Opowiadania mają niezwykłą moc przenoszenia nas w inne światy, do ...

Wielofunkcyjne możl

Internet stał się integralną częścią naszego codziennego życia. Od podróży, ...